HomeKS Library › article

Ontwerpgericht onderzoek als innovatiestrategie

By: Suzanne Verdonschot web 111976674546 Suzanne Verdonschot, Joseph Kessels - ; Source: Verdonschot, S.G.M., & Kessels, J.W.M. (2011). Ontwerpgericht onderzoek als innovatiestrategie. In J. Van Aken & D. Andriessen (Red.), Handboek ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek: Wetenschap met effect. (pp. 377-398). Den Haag: Boom Lemma.   11-06-2011