HomeKS Library › article

Een Development Center als ontwikkelinstrument om in een nieuwe rol te groeien

By: Martijn Frijters, Sonja Bögels, Monique Kloks - ; Source: Onderwijs en gezondheidszorg, nr 4, 2006   11-29-2006