HomeKS Library › article

In gesprek met Joseph Kessels ‘kennis is een persoonlijke bekwaamheid’

By: Henk Verbooy - ; Source: Intellectueel kapitaal, tweede jaargang nr.3   11-29-2003