HomeKS Library › article

Duurzaamheid van sociaal kapitaal. Interview met Joseph Kessels.

By: D.Crommelin - ; Source: Intellectueel Kapitaal, zesde jaargang, nr 2, p. 8-12   02-19-2006