HomeKS Library › article

Hoe aantrekkelijk zijn we voor elkaar? Binden en boeien van Young Professionals

By: Eefje Teeuwisse - ; Source: Leren in Ontwikkeling, jrg. 9, 2009, nr. 1/2, p. 20-22   02-28-2009