HomeKS Library › article

Luc Verheijen over VUURwerkt: Talent en bezieling centraal

By: Jan Vriens - ; Source: Leren in Organisaties, december 2008, p. 24-25   12-30-2008