HomeKS Library › article

Metawerk en portfolio : een weg naar zelfsturing ?! Portfolio in de geïntegreerde lerarenopleidingen

By: Dang Kim, Dewinkeler Isabelle, Dhert Stijn, Bert Smits - ; Source: Portfolio als leermiddel’ (Wil Meeus red.)   03-12-2007