HomeKS Library › article

'Ik verbind talent aan normen en organisatiedoelen'

By: Robert van Noort - ; Source: Leren in Organisaties 8/9, september 2008, p.33-35.   09-16-2008