HomeKS Library › article

Integer gedrag. Tussen regels en reflectie.

By: Ans Grotendorst , Cees Sprenger - ; Source: In: Waarde(n)vol politiewerk. De toekomst van integriteit. Bundel verschenen naar aanleiding van de werkconferentie op 10 april 2008   03-19-2008