HomeKS Library › article

Flexibilisering in het Hoger Onderwijs

By: Joseph Kessels, Corry Ehlen - ; Source: Onderwijskunde Hoger Onderwijs. Versie 10: 1 januari 2006   05-27-2006