HomeKS Library › article

Opleiden en Leren in een Kennissamenleving

By: Joseph Kessels - ; Source: Een essay ten behoeve van NIVOZ 20 mei 2005   05-20-2005