HomeKS Library › article

'Geloof in eigen kunnen is alles'

By: Mirjam van Immerzeel, Joseph Kessels - ; Source: Re-Public - Over werken aan Nederland, nr. 24 - juni 2009: Thema Opleidingen. Wekelijks magazine voor ambtenaren en bestuurders van de overheid. Uitgeverij: SDU   06-12-2009