HomeKS Library › article

Een vraag zonder antwoord. Een ontwerpproces ingericht als leerproces.

By: Mariel Rondeel 111976679041 Mariël Rondeel, Sibrenne Wagenaar - ; Source: Opleiding & Ontwikkeling, jrg. 14, nr. 5.   01-08-2001